top of page

משטחי מעבדה

משטחי המעבדה מיוצרים מלוחות HPL בעובי 12 מ"מ או 20 מ"מ ומיועדים

בעיקר למעבדות בבתי ספר ובתי חולים.

הלוחות עמידים באש ובפני חומרים קשים וניתנים לניקוי באמצעות מים וסבון בלבד.

קיימת אפשרות להרכיב כיור וברז עפ"י דרישת הלקוח.

bottom of page