כסאות טריבונה

מושב מתכת

קבינות לשחקנים

מושב פלסטיק

מושב מתקפל