top of page

טריבונה קבועה

טריבונה קבועה ועליה מורכבים מושבים קבועים . מידות הטריבונה (גובה ורוחב) נקבעת על פי דרישות הלקוח ולפי ממדי האתר הקיים.

 הטריבונה עשויה מקונסטרוקציית מבנה עיקרית מפרופילים של פלדה ועליהם מחוברים משטחי מדרגה מפחי פלדה
מכופפים בשילוב גימור נגד החלקה.

 לכל טריבונה מותקנת מסופק אישור תקינות הנדסית ע"י קונסטרוקטור מוסמך.

bottom of page